Klik op een van de volgende werkstoffen voor meer informatie:

 

Sildenafil

Sildenafil

1. WAT IS Sildenafil EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Sildenafil behoort tot de groep medicijnen die “fosfodiësterase-type-5-remmers (PDE5-remmers)" worden genoemd. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Sildenafil alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.
Sildenafil wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U Sildenafil GEBRUIKT
Gebruik Sildenafil niet
- als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten”worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken.
- als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk
- als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft
- als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft
Wees extra voorzichtig met Sildenafil
- als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) heeft
- als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie
- als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan
- als u een maagzweer heeft, of een bloeding stoornis (zoals hemofilie).
- als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Sildenafil en neem direct contact op met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Sildenafil tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil gebruikt heeft en wanneer u dat deed.
Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.
U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd als u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst"). U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk. Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil voorschrijven.

Gebruik van Sildenafil met voedsel en drank
Sildenafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het langer kan duren voordat Sildenafil gaat werken indien u het inneemt met een zware maaltijd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sildenafil kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

3. HOE WORDT Sildenafil GEBRUIKT
U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil in te nemen.
U neemt Sildenafil in ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben.
Slik de tablet zonder te kauwen door met een glas water.
Sildenafil helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafilnbsp;begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden) zijn: blozen, een lichte stoornis in de spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voor licht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte ), een verstopte neus en duizeligheid.
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden) zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en zich moe voelen.
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.
Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden al eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil .

5. HOE BEWAART U SILDENAFIL
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 

Tadalafil

Tadalafil

Werkzame stof
Tadalafil
Geneesmiddelgroep
Erectie-middelen

Wanneer gebruiken?
Erectiestoornis (= erectiele disfunctie) Dit is wanneer een man aanhoudend geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden om naar tevredenheid geslachtsgemeenschap te hebben.

Wanneer niet gebruiken?
Niet gebruiken bij o.a.

 1. Beroerte, kort daarna
 2. Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle
 3. Hoge bloeddruk (= hypertensie), indien niet goed onder controle
 4. Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna of ernstige hartproblemen
 5. Kinderen
 6. Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)
 7. Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor één van de andere bestanddelen (o.a. lactose)
 8. Voorzichtigheid geboden bij Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)
 9. Lever- en/of nierproblemen, indien ernstig

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken. Hiervan dient men zich bewust te zijn bij allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines.

Hoe werkt het?
Dit medicijn ontspant na seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Hierdoor stroomt meer bloed in de penis, waardoor een betere erectie ontstaat.
Dit middel is werkzaam tot 36 uur na inname van een tablet.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

 1. Blozen in het gezicht
 2. Duizeligheid
 3. Hartproblemen.
 4. Hoofdpijn
 5. Neusverstopping
 6. Spierpijn
 7. Spijsverteringsstoornissen

Mogelijke wisselwerkingen o.a.

 1. Alcohol
 2. Alfa-blokkers
 3. Andere middelen voor de behandeling van erectiestoornis
 4. Nitraten (Poppers)

Gebruik
Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruikelijke dosering: 1 tablet 30 minuten vóór de seksuele activiteit (het middel is werkzaam tot 24 uur na inname van de tablet) zonder rekening te houden met inname van voedsel. Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken.

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.


 

Vardenafil

Vardenafil

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Vardenafil bevordert de erectie. Het verbetert de bloeddoorstroming door de penis bij seksuele prikkeling, waardoor gemakkelijker een erectie ontstaat.

Seksuele stoornissen
Een erectie ontstaat door een samenspel tussen de zenuwen en bloedvaten in de penis. Door seksuele prikkeling verwijden de bloedvaten zich en stromen de zogenaamde zwellichamen in de penis vol bloed. De bloedvaten die het bloed weer moeten afvoeren worden tijdelijk dichtgedrukt. Hierdoor blijft de penis stijf tijdens seksuele stimulatie.

Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden of niet lang genoeg stijf blijven tijdens seksuele prikkeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 1. leeftijd: het erectievermogen neemt op oudere leeftijd geleidelijk af;
 2. psychische oorzaken zoals angst, stress of depressiviteit;
 3. lichamelijke oorzaken zoals diabetes, hormoonziekten, hart- en vaatziekten, prostaataandoeningen;
 4. het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of overmatig alcohol- en drugsgebruik.

De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Vardenafil remt het enzym fosfodiësterase dat deze stoffen afbreekt. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. De penis kan hierdoor beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig.
De werking begint na ongeveer een half uur, bereikt een maximum na ongeveer één uur en verdwijnt na vier tot vijf uur.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Uitleg frequenties:
Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 1. Hoofdpijn. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden. Deze bijwerking gaat vanzelf weer over.

Zelden

 1. Maagklachten, zoals diarree, braken, misselijkheid en buikpijn. Maagklachten kunt u voorkomen door de tablet met wat voedsel in te nemen. Daardoor kan de werking wel langer op zich laten wachten. In plaats van een half tot één uur kan het dan wel één tot twee uur duren.
 2. Duizeligheid, blozen en een verstopte neus. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

Zeer zelden

 1. Langdurige en soms pijnlijke erectie. Als de erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 2. Hartkramp, hartinfarct en beroerte. Meestal is dit voorgekomen bij mannen ouder dan zestig jaar, die al bekend waren met hart- en vaatziekten, diabetes of hoge bloeddruk. De seksuele activiteit kan voor deze mannen soms te veel zijn. Als u het laatste halfjaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, mag u dit middel niet gebruiken.
 3. Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
 4. Oogklachten, zoals wazig zien, een blauwgroene waas voor de ogen, dubbelzien, pijnlijke rode ogen, lichtovergevoeligheid, verlies van gezichtsveld.
 5. Rugpijnen spierpijn. Vooral als u het dagelijks of in hoge doseringen gebruikt.
 6. Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
 7. Tintelingen, en een branderig of verminderd gevoel op de huid.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Wanneer?
Neem de tablet een half tot één uur vóór de seksuele activiteit in.
Hoe lang?
Gebruik het middel niet vaker dan één keer per dag, om bijwerkingen te voorkomen.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
autorijden?
Dit middel kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van krijgt.

alcohol drinken?
Alcohol vermindert het vermogen om een erectie te krijgen. U kunt daarom beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel.

alles eten?
Voedsel kan de werking ongeveer een uur vertragen. Dit is vooral voor vetrijk voedsel het geval. U kunt hiermee rekening houden.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Ja, als u dit middel regelmatig heeft gebruikt kunt u zonder meer stoppen, zonder na-effecten.

Vardenafil is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Levitra in tabletten.


 

Dapoxetine

Dapoxetine

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Dapoxy bevat een werkzame stof met de naam Dapoxetine. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die ‘selectieve serotonine heropnameremmers’ (SSRI’s) worden genoemd. Dapoxy kan ook als urologisch geneesmiddel bekend zijn. Dapoxy zorgt dat het langer duurt voordat de zaadlozing plaatsvindt en kan ervoor zorgen dat de controle over de zaadlozing verbetert. Dit kan de frustraties of zorgen over een snelle zaadlozing verminderen. Dapoxy wordt gebruikt om vroegtijdige zaadlozing (ejaculatie) te behandelen bij volwassen mannen in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar. Vroegtijdige ejaculatie wil zeggen dat een man een zaadlozing heeft bij geringe seksuele stimulatie en voordat hij dat wil. Hier kan de man het moeilijk mee hebben en het kan problemen in seksuele relaties veroorzaken.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 1. U bent allergisch voor Dapoxetine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel
 2. zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 3. U heeft problemen met uw hart, zoals hartfalen of hartritmestoornissen.
 4. U bent in het verleden flauwgevallen.
 5. U gebruikt:
 6. - geneesmiddelen tegen depressie van de groep ‘monoamine-oxidaseremmers’ (MAO-remmers)
 7. - thioridazine voor de behandeling van schizofrenie
 8. - andere antidepressiva
 9. - tramadol ?voor de behandeling van ernstige pijn
 10. - geneesmiddelen voor de behandeling van migraine

Neem Dapoxy niet gelijktijdig in met één van de geneesmiddelen die hierboven genoemd zijn. Als u een van deze geneesmiddelen heeft gebruikt, moet u - nadat u bent gestopt - 14 dagen wachten voordat u kunt beginnen met Dapoxy. Nadat u bent gestopt met Dapoxy, moet u 7 dagen wachten voordat u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen mag gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 1. U kunt dit middel innemen met of zonder voedsel.
 2. Vermijd alcohol als u dit middel gebruikt.
 3. De effecten van alcohol zoals duizeligheid, slaperigheid en traag reageren, kunnen sterker worden als u dit middel gebruikt.

3. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u dit middel gebruikt, kunt u zich slaperig, duizelig of licht in het hoofd voelen, moeite hebben met concentratie en wazig zien. Als u last heeft van deze of soortgelijke effecten, bestuur dan geen voertuig en gebruik geen gevaarlijke machines. De effecten van alcohol kunnen sterker zijn als het tegelijk met dit middel wordt gebruikt en het risico op verwonding door flauwvallen of door andere bijwerkingen kan toenemen als u dit middel en alcohol tegelijkertijd gebruikt. 3. Hoe gebruikt u dit middel?

 1. Neem het geneesmiddel alleen in 1 tot 3 uur voordat u seksuele activiteit verwacht.
 2. Neem dit middel niet vaker dan één keer per 24 uur of iedere dag in.
 3. Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

4. Bijwerkingen

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mannen voorkomen):

 1. duizeligheid
 2. hoofdpijn
 3. misselijkheid

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen tot bij 1 op de 10 mannen voorkomen):

 1. prikkelbaarheid, angst, opwinding of rusteloosheid
 2. gevoelloosheid of juist prikkelend gevoel
 3. moeilijk een erectie krijgen of houden
 4. meer transpireren dan normaal of blozen
 5. diarree, verstopping of winderigheid
 6. maagpijn, een opgeblazen gevoel of overgeven
 7. slaapproblemen of vreemd dromen
 8. zich vermoeid of slaperig voelen, gapen
 9. een verstopte neus (neuscongestie)
 10. verhoging van de bloeddruk
 11. moeite met concentreren
 12. beven of trillen
 13. oorsuizen
 14. wazig zicht
 15. spijsverteringsproblemen
 16. droge mond

Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen tot bij 1 op de 100 mannen voorkomen):

 1. flauwvallen of zich duizelig voelen bij het rechtop gaan staan (zie het advies hierboven)
 2. verandering in stemming, een overdreven opgewonden gevoel of paranoïde gedachten
 3. zich verward of gedesoriënteerd voelen of niet helder kunnen denken
 4. langzame of onregelmatige hartslag of snellere hartslag
 5. geen zin in seks, moeite een orgasme te krijgen
 6. een zwak, slaperig, lusteloos of moe gevoel
 7. een neerslachtig, zenuwachtig of onverschillig gevoel
 8. een heet, nerveus, abnormaal of dronken gevoel
 9. moeite met zien, oogpijn of verwijde pupillen
 10. lage of hoge bloeddruk
 11. gevoel van jeuk of klam zweet
 12. draaierig gevoel
 13. vreemde smaak
 14. tandenknarsen

Bijwerkingen die zelden voorkomen (kunnen tot bij 1 op de 1.000 mannen voorkomen):

 1. duizeligheid na inspanning
 2. plotseling in slaap vallen
 3. dringende ontlasting

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

5. Hoe bewaart u dit middel?
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.


 

 


 

Winkelwagen

Geen producten

€ 0,00 Verzendkosten
€ 0,00 Totaal

Afrekenen